Privacyverklaring

Gebruik van persoonsgegevens
ILeadz is een internet marketing organisatie met meer dan tien jaar ervaring op het gebied van Search Engine Optimization en Search Engine Advertising. Wij houden ons onder andere bezig met Google AdWords, content management, Google Analytics, Social media marketing, linkbuilding en landingspagina optimalisatie. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij werken daarbij in opdracht van andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer wij in opdracht van een andere organisatie(opdrachtgevers) ons bezig houden met Google Adwords, Google Analytics of Social media marketing, dan verwerker wij hierbij gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke dienst een organisatie bij ons heeft afgenomen en welke functionaliteiten jij op de websites van de opdrachtgevers gebruikt. Zo verwerken wij alleen een e-mailadres wanneer wij in opdracht van een andere organisatie aan de slag gaan met Social media marketing.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op de websites van onze opdrachtgevers gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Naam;

Bedrijfsgegevens;

E-mailadres;

Geboortedatum;

Gebruikersnaam;

Gegevens over je gebruik van diensten en/of aangekochte producten;

Geslacht;

Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het Contactformulier;

Inloggegevens;

Interesses;

Leeftijd;

Profielnaam;

Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en Jouw surfgedrag op de websites van onze opdrachtgevers;

Telefoonnummer.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden, afhankelijk van welke diensten de opdrachtgever bij ons gebruik maakt:

Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via een websites van een opdrachtgever en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op die websites;
Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij opdrachtgevers en zo te bepalen welke producten of diensten zij kunnen gaan testen of controleren;
Om met jou te communiceren namens een opdrachtgever door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende websites van onze opdrachtgevers (zie ook het kopje profilering);
om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen namens onze opdrachtgevers op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering);
om onze eigen website te verbeteren.

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in een webshop van een opdrachtgever) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via de websites van een opdrachtgever.

Door jouw gegevens te combineren, van de websites van opdrachtgevers, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook een nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen namens een opdrachtgever. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken opdrachtgevers gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze eigen cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door de opdrachtgever gevraagde dienst te leveren. Wanneer een opdrachtgever ons verzoekt tot verwijdering van persoonsgegevens, dan doen wij dit onmiddellijk. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Inzage, verbetering, meenemen en verwijderen van jouw gegevens

Wanneer je wilt weten of wij, of welke, persoonsgegevens van jou verwerken, dan kun je een verzoek doen tot inzage. Wanneer de gegevens volgens jou niet kloppen, dan kun je een verzoek doen tot verbetering. Wanneer jij niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je een verzoek doen tot verwijderen van jouw gegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, verbetering, meenemen en verwijderen van persoonsgegevens doen door een e-mail te sturen naar privacy@ileadz.nl. Wanneer wij geen persoonsgegevens van jou verwerken, dan ontvang je van ons hierover een e-mail. Wanneer wij wel persoonsgegevens van jou verwerken, dan ontvang je van ons een uitnodiging om de gegevens te komen inzien, verbeteren, mee te nemen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je adequaat te identificeren, door middel van een identiteitskaart of paspoort mee te nemen tijdens de afspraak.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.